Важлива інформація від ОСП БГ НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

Підготовка інженерів з охорони праці (будівництво) з правом виконання функцій координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Навчальний (НЦБГ) та Атестаційний (АЦБГ) центри ТОВ “ТК ”Спецмонтаж”, що входять в Систему* сертифікації фахівців будівельної галузі, в рамках процедури підтвердження кваліфікації (сертифікації) проводять : спецпідготовку (претендент отримує посвідчення про спецпідготовку) та кваліфікаційні екзамени (результати екзаменів передаються до ОСП БГ для прийняття рішення щодо сертифікації) претендентів на сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво).

Система*: Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №10050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.17 за №1111/30979, затверджено нормативно-правовий акт «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1111-17), в якому окрім іншого регламентовано вимоги до кваліфікації координатора з питань охорони праці, а саме: «координатор з питань охорони праці повинен мати підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)» (див. абзац 4, пункту 4, Розділу IV). Підтвердження відповідності (продукції, процесів, послуг, систем або персоналу) незалежним органом є не що інше як сертифікація (див. статтю 1., Розділу І, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).

Наявність кваліфікації інженера з охорони праці (будівництво), підтвердженої незалежним органом, дає повне право такому сертифікованому персоналу виконувати функції координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (див. Розділ IV «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»).

Виконання вимоги щодо наявності сертифікованих інженерів з охорони праці (будівництво) забезпечує Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі (далі – ОСП БГ) акредитований Національним агентством з акредитації України згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» здійснює, серед іншого, сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво). Система сертифікації ОСП БГ відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012. Підтвердженням цього є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 21.11.16 р. (https://ospbg.org.ua/files/docs/attestatosp.pdf) та сфера акредитації до атестату (https://ospbg.org.ua/files/docs/atestat6O032dodatok.pdf).

У разі позитивного рішення щодо сертифікації, претендент отримає сертифікат та кваліфікаційне посвідчення інженера з охорони праці (будівництво) відповідного кваліфікаційного рівня (категорії).

З усіх питань, щодо спецпідготовки та атестації (складання кваліфікаційних екзаменів) претендентів на сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво), звертатися:

телефони - (044) 407-10-74, (044) 405-98-97;

E-mаіl:

З усіх питань, щодо сертифікації інженерів з охорони праці (будівництво), звертатися:

телефони - (044) 338-45-06, (094) 906-95-06;

Е-mail - osp-bg@ukr.net

ПРОГРАМА СПЕЦПІДГОТОВКИ

Професія: інженер з охорони праці (будівництво) (базовый, ІІ)
Кількість годин (1 акад. год = 45 хв) : 60 год
6 робочих днів

Модуль 1 Законодавство України з питань Охорони праці.
Кодекс законів про Працю.
Закон України “Про Охорону Праці”. Перелік, загальний огляд чинних нормативно правових актів з Охорони праці.
Презентація нормативно-правового акту Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках НПАОП 45.2-7.03-17(Директива 92/57).
Модуль 2 Охорона праці в будівництві.
Нормативно-правові акти з охорони праці в будівництві.
Порівняльний аналіз вимог нормативно правових актів в будівництві з європейськими нормами.
Технічні регламенти.
Модуль 3 Європейське законодавство у сфері охорони здоров`я та забезпечення безпеки праці.

Огляд діючих в Україні в якості державних та інших європейських нормативно-правових актів з охорони праці в будівництві (ДСТУ OHSAS 18001, ISO 45001 ).

Впровадження ризик-менеджменту у сферу охорони праці в будівництві. Нормативна база для оцінки ризиків (ДСТУ IEC/ISO 31010, ДСТУ IEC/ISO 31000, ISO/IEC Guide 51, ISO 19011 ).

Впровадження і застосування Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках НПАОП 45.2-7.03-17 (Директива 92/57).

Спори, варіації, медіація.
Модуль 4 Практикум.

Оцінка ризиків в сфері охорони праці в будівництві. Вибір методів для обробки та оцінки ризиків. Здійснення ідентифікації небезпек для окремих видів будівельних робіт. Складання форм, анкет-запитальників. Обробка та моніторинг ризиків. Складання реєстру ризиків.

Написання документованої процедури розрахунку ризиків для життя і здоров'я працівників при виконанні будівельних робіт.