Важлива інформація від ТК "Спецмонтаж" НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

Важлива інформація від ОСП БГ НАТИСНІТЬ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

Підготовка інженерів з охорони праці (будівництво) з правом виконання функцій координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Навчальний (НЦБГ) та Атестаційний (АЦБГ) центри ТОВ “ТК ”Спецмонтаж”, що входять в Систему* сертифікації фахівців будівельної галузі, в рамках процедури підтвердження кваліфікації (сертифікації) проводять : спецпідготовку (претендент отримує посвідчення про спецпідготовку) та кваліфікаційні екзамени (результати екзаменів передаються до ОСП БГ для прийняття рішення щодо сертифікації) претендентів на сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво).

Система*: Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 №10050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.17 за №1111/30979, затверджено нормативно-правовий акт «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1111-17), в якому окрім іншого регламентовано вимоги до кваліфікації координатора з питань охорони праці, а саме: «координатор з питань охорони праці повинен мати підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)» (див. абзац 4, пункту 4, Розділу IV). Підтвердження відповідності (продукції, процесів, послуг, систем або персоналу) незалежним органом є не що інше як сертифікація (див. статтю 1., Розділу І, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).

Наявність кваліфікації інженера з охорони праці (будівництво), підтвердженої незалежним органом, дає повне право такому сертифікованому персоналу виконувати функції координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (див. Розділ IV «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»).

Виконання вимоги щодо наявності сертифікованих інженерів з охорони праці (будівництво) забезпечує Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі (далі – ОСП БГ) акредитований Національним агентством з акредитації України згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» здійснює, серед іншого, сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво). Система сертифікації ОСП БГ відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012. Підтвердженням цього є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 21.11.16 р. (https://ospbg.org.ua/files/docs/attestatosp.pdf) та сфера акредитації до атестату (https://ospbg.org.ua/files/docs/atestat6O032dodatok.pdf).

У разі позитивного рішення щодо сертифікації, претендент отримає сертифікат та кваліфікаційне посвідчення інженера з охорони праці (будівництво) відповідного кваліфікаційного рівня (категорії). Актуальний реєстр сертифікованих фахівців знаходиться на сайті ОСП БГ https://ospbg.org.ua/

З усіх питань, щодо спецпідготовки та атестації (складання кваліфікаційних екзаменів) претендентів на сертифікацію інженерів з охорони праці (будівництво), звертатися:

телефони - 073-185-38-63, 067-466-12-90;

E-mаіl:

З усіх питань, щодо сертифікації інженерів з охорони праці (будівництво), звертатися до ОСП БГ:

телефони - 063-785-94-91;

Е-mail - osp-bg@ukr.net

Для більш детальної інформації огляньте наступний файл: "Сертифікація Інженера з Охорони Праці (Будівництво)"

Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва – це компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у розділі ІV Мінімальних вимог (відповідно до Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках; далі – Мінімальні вимоги, затверджених наказом Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050).
Аналогічне визначення наводиться і для координатора з питань ОП на стадії розроблення проектної документації на будівництво.
Критерії щодо підготовки координатора з питань ОП для виконання своїх функцій визначено у розділі ІV Мінімальних вимог. Зокрема, він повинен мати «підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво)».
Загальна система підтвердження кваліфікації персоналу врегульована Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», який прийнято 2001 р. Тож сертифікація інженерів з ОП у будівництві з урахуванням можливості виконання функцій координатора не потребує подальшої регламентації законодавством.
З положень Мінімальних вимог висновується, що функції координатора може бути покладено як на інженера з ОП – штатного працівника замовника, так і на іншого суб’єкта підприємницької діяльності, який бере участь у будівництві.

ОБОВ’ЯЗКИ КООРДИНАТОРА З ПИТАНЬ ОП
(відповідно до Мінімальних вимог)

На стадії розроблення проектної документації будівництва:

 • Розробити або організувати розроблення плану з ОП будівельного майданчика, в якому встановлюються всі необхідні вимоги з ОП, що стосуються конкретного будівельного майданчика та тих робіт, які будуть на ньому виконуватись.
 • Скласти відповідну документацію щодо особливостей та умов будівництва, що містить необхідну інформацію з ОП та повинна використовуватись під час виконання робіт.
 • Передати план з ОП будівельного майданчика та документацію координатору з питань ОП на стадії будівництва.

На стадії будівництва:

 • Координувати вжиття заходів, направлених на забезпечення дотримання підрядниками і фізичними особами вимог плану з ОП будівельного майданчика.
 • Вносити або організовувати внесення необхідних змін у план з ОП будівельного майданчика та документацію.
 • Організовувати співпрацю підрядників.
 • Координувати здійснення підрядниками контролю за дотриманням установлених вимог з ОП під час виконання робіт.
 • Визначати разом з підрядниками, фізичними особами порядок допуску працівників на будівельний майданчик.
 • Уживати необхідних заходів, направлених на запобігання перебуванню на будівельному майданчику сторонніх осіб.
 • СИСТЕМА ОЦІНКИ
  відповідності кваліфікації персоналу за професією інженер з ОП (будівництво) за ISO 17024:

  • Відповідно до зазначеної системи заявник (підприємство) подає офіційну заявку до Органу із сертифікації персоналу будівельної галузі (далі – ОСП БГ) .
  • ОСП БГ розглядає заявку та надані документи про досвід і освіту відповідно до вимог процедури й видає направлення до навчального та тестаційного центрів.
  • Кандидат заявника згідно з направленням звертається у відповідний навчальний центр, де проходить навчання.
  • Навчальний центр після закінчення кандидатом навчання надає йому посвідчення про навчання.
  • Кандидат згідно з направленням звертається до атестаційного центру, надає посвідчення про навчання та складає екзамени.
  • Атестаційний центр передає результати екзаменів в ОСП БГ.
  • ОСП БГ розглядає отримані результати та виносить рішення щодо підтвердження відповідності кваліфікації фахівця.
  • Фахівець отримує сертифікат, а дані про сертифікат і його дані вносяться до реєстру, який розміщено у відкритому доступі на сайті ОСП БГ (https://ospbg.org.ua/files/docs/ ospReestrBG.xlsx).
  • Під час дії сертифікату фахівець підлягає інспекційній перевірці.

  Координатор з питань ОП для виконання своїх функцій повинен мати:

  • вищу освіту відповідного напряму підготовки;
  • не менше ніж 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками;
  • підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з ОП (будівництво).
  • ВИСНОВКИ

   • Сертифікація інженерів з ОП (будівництво) з виконанням функції координації є законодавчо врегульованою.
   • Міжнародний досвід підтверджує доцільність системи сертифікації, яка забезпечує; об’єктивність оцінки; уніфіковані вимоги; ефективність багаторівневого контролю процесу; забезпечення потреб ринку через збільшення акредитованих органів сертифікації; конкуренцію між органами сертифікації за авторитет та визнання; виважену цінову політику та якість послуг сертифікації персоналу.
   • Наявність координатора з питань ОП на будівельному майданчику та плану з ОП будівельного майданчика досі, на жаль, залишається формальною вимогою.
   • Кількість сертифікованих фахівців з ОП на сьогодні не забезпечує реальний попит ринку будівництва.
   • Професійний простір координаторів з ОП в Україні нині не сформований, а отже, неможливо сподіватися на високу якість їх послуг. Проте фахівці поступово набувають досвіду і відбувається формування такого простору.
   • Роботодавець повинен бути зацікавленим мати сертифікованого інженера з ОП (координатора), оскільки згідно з Директивою Європейського Союзу 89/391/ЄЕС, яку Україна має зобов’язання імплементувати у 2020 р., роботодавець несе повну відповідальність у сфері безпеки і захисту здоров’я працівників, навіть якщо залучає до виконання відповідних функцій сторонні компетентні служби чи осіб.